Snarveger til Bybanen 

Vi har startet opp på prosjektet «Snarveger til Bybanen» for Bergen Kommune, Bymiljøetaten. «Snarveger til Bybanen» skal fokusere på tiltak som skal gjøre det lettere å komme frem til bybanestopp via snarveger. 

 

Arbeidet vi skal utføre er opparbeiding av gang- og sykkelveg på strekningen fra Hopsbroen til Nesttun. Tiltaket vil erstatte dagens fortau på strekningen.

Arbeidet forventes avsluttet innen utgangen av 2018.