Boasson AS er nå ISO-sertifisert i Kvalitetsledelse
( ISO 9001:2015)

Implementeringen av ISO 9001:2015 i Kvalitetsledelse har vært en lærerik og nyttig prosess som har styrket vårt kvalitetsarbeid, sier K-HMS leder Heidi Hallén-Rød Verlo i Boasson AS. Sertifiseringen gjør oss enda bedre i stand til å jobbe målrettet med vårt kvalitetssystem og sikre at våre kunder får den kvaliteten de forventer.

Standarden er basert på 7 prinsipper for kvalitetsledelse:

  • Kundefokus
  • Lederskap
  • Menneskers engasjement
  • Prosesstankegang
  • Forbedring
  • Bevisbasert beslutningstaking
  • Relasjonsledelse

Vi er svært fornøyd med prosessen frem mot sertifisering. Det har vært noe tilpassing av styrings- og kvalitetssystemene våre, men vi ser at systemet vi har utviklet gjennom flere år har vist seg å være godt tilpasset mot standarden.

Vi regner med at vår satsing og styrking gjennom ISO 9091:2015-sertifisering også kan telle positivt ut i anbudskonkurranser fremover. Vi har gjennom sertifiseringen tatt et viktig skritt fremover og vi starter nå opp arbeidet med å bli ISO-sertifisert i Miljøledelse ISO:14001, og regner med å ha denne sertifiseringen på plass i løpet av året, avslutter K-HMS lederen.

i

Trykk på ikonet for å se sertifikatet.