To kontrakter på Bybanen

Like etter påske starter vi opp enda en kontrakt på Bybanen for Veidekke. Vi skal mure natursteinsmurer, sette kantstein og gjøre generelle overfalte og grøntarbeider på D18 i Fløen. På dette prosjektet skal bruke vår elektriske gravemaskin. Et perfekt prosjekt for nullutslippsmaskiner, sier prosjektleder Gunder Trommald. Her har vi god strømforsyning og vi skal arbeide lenge innenfor relativt begrensete områder. Med murer opptil 10 meter og konstant drift fra en stillegående stor maskin, ser vi frem til å starte opp.

Fra før av holder vi på med utomhusarbeider, holdeplassarbeider og forblendingsmuring på Haukeland.