To nye Totalentrepriser

Vi har signert kontrakt på to totalentrepriser, en med etat for bygg- og eiendom i Bergen Kommune på opprustning av uteområdet ved Løvås Oppveksttun og en med BIR Privat AS.

Løvås Oppveksttun ligger i Fyllingsdalen bydel og skal nå få deler av området oppgradert. På skoleplassen skal det etableres trampoline, parkour rails og en pannabane, mens atriumet skal oppgraderes totalt med nytt betongdekke, amfier av tredekke og ulike plantesoner.

Jobben for BIR Privat AS omhandler sanering av bunkerser for bosstanker på nedre Nygård. Prosjektet omhandler også reetablering av planter, kanter og belegg