Toppmoderne kunstgressbane og park på Nymark

Boasson AS er tildelt kontrakten med bygging av ny kunstgressbane og park på Nymark for Idrettsetaten.

Vi har vunnet frem i anbudsprosessen fordi vi tilbyr størst andel av anleggsgjennomføringen med nullutslippsteknologi og fordi vi har et godt team til gjennomføringen, sier Tilbudsleder Jan Sverre Nesbø. Det er det siste området på Nymark som nå skal bygges om til en topp moderne FIFA sertifisert kunstgressbane. Det er høyt miljø og klimafokus i kontakten og overskuddsmassene skal for det meste benyttes til å lage en ny liten aktivitetspark på østsiden av banen, mot de store gresslettene på Nymark.

«Med våre store kabel-elektriske maskiner og vår øvrige satsing på nullutslippsanleggsmaskiner passer denne jobben oss som hånd i hanske. Vi gleder oss stort over at Bergen Kommune virkelig setter handling bak ordene og intensjonene!», sier Sigurd Boasson. Med Boasson AS sin strategi om å elektrifisere hele anleggsmaskinparken er det vesentlig at det offentlige følger opp med tilstrekkelig antall prosjekter.

Kontrakten har en verdi på om lag 20 millioner og arbeidet starter opp nå like før sommeren og banen skal stå klar i løpet av året.