Tre kommunale prosjekter ferdigstilt

Vi har denne våren ferdigstilt tre større kommunale prosjekter for Bergen kommune, Bymiljøetaten/Barnas Byrom. Rehabilitering av Nygårdspaken Nedre del, oppgradering av parken Fredens bolig og bygging av ny sentrumslekeplass på Tollbodallmenningen.

Parkopprustningskontraktene er midt i vårt kjerneområde og har inneholdt alt fra grunnarbeider, VA-arbeider, teknisk infrastruktur og ikke minst tradisjonelt anleggsgartnerarbeider med høykvalitets natursteins- og grøntarbeider. Det å arbeide med å rehabilitere historiske parkanlegg og sette disse i stand med ny infrastruktur og tekniske løsninger, samtidig som de historiske verdiene blir ivaretatt – alt mens parkene er i bruk, er krevende, utfordrende og givende, sier Prosjektleder Kjell Arne Johnsen. Særlig arbeidene i Nygårdsparken, som har pågått siden seinsommeren 2021, har utfordret oss på høykvalitetsarbeider i en park med massivt bruk og strenge verneføringer. Det er da ekstra kjekt få være med å få vannet tilbake i sentralfontenen og kunne overlevere en renovert og renset Langedammen, sier anleggsleder John Ivar Rosten.

Den svært etterlengtede store sentrumslekeplassen på Tollbodallmenningen er et prosjekt som har utfordret alle involverte parter. Det å bygge i samspillsentreprise, der vi sammen sitter rundt bordet og jobber frem løsninger i fellesskap, for så å bygge det, er oppskriften på god prosjektgjennomføring, sier prosjektleder Jan Sverre Nesbø. Han løfter frem de felles målsetningen og det systematiske arbeidet frem mot dagens nyåpnede lekeplass som viktige suksesskriterier. Tollbodallmenningen er gått fra å være en stor parkeringsplass til å bli ett etterlengtet aktivitetsområde for eldre barn og ungdom. Oppholdsarealene er tilrettelagt for en bred brukergruppe og vi håper byens befolkning omfavner denne typen av byfornyelse.

Les mer om de forskjellige prosjektene her:

https://boasson.no/prosjekter/nygardsparken/
https://boasson.no/prosjekter/fredens-bolig/
https://boasson.no/prosjekter/aktiv-tollbodkai/