Vi satser på mattak

Boasson AS har lenge vært ledende på utvikling av grønne tak. Nå tar vi det et skritt videre videre med dyrking av mat på taket. 

Våren 2018 laget vi et pilotprosjekt på dyrking av grønnsaker i liten skala på vårt kontortak. Samtidig bygget vi flere tak, blant annet for BOB her i Bergen der vi har tilrettelagt for at beboere kan dyrke selv. Vi ser en tendens til at urban dyrking kommer inn i bolig- og næringsprosjekter i by og bynære områder og det urbant landbruk ser ut som er en økende trend. Både Bergen og Oslo har fått ansatt sin egne Bybonde som skal fremme urbant landbruk gjennom kunnskapsformidling og inspirasjon.

Sammen med erfaringene fra egne prosjekter og piloter, har vi i tillegg med støtte fra Norsk Forskingsråd utført høsten 2018 et forprosjekt sammen med arkitektkontoret Snøhetta, Botanisk hage UiB og Stend videregående skole. I forprosjektet har vi utredet ulike problemstillinger og vi reiste rundt og så på urban matproduksjon i blant annet Berlin og Mattak i Boston US

Vi begynner etter hvert å tilegne oss god kompetanse på området og ønsker med vårt Mattak-prosjekt å bidra til utviklingen med å gjøre byene mer miljøvennlige og bærekraftige. I år har vi derfor skalert opp prosjektet med eget mattak her på Kokstad.

Følg gjerne prosjektet vårt på mattak.no