Voss sentrum 

Vi har nå inngått kontrakt med Statens Vegvesen på opprusting av Uttrågata og Sverresplass i Voss sentrum. Dette er den siste kontrakten i hovedprosjektet Vossapakko.

Deler av Voss sentrum skal fornyes, ettersom E16 nå er lagt i tunnel utenfor Voss. Fortau og plasser skal oppgraderes med dekker av granitt og skifer. Overgangsfelt skal utbedres, og krysset Uttrågata x Sverresplass skal bygges om. Arbeidene skal være ferdige høsten 2017.