Om oss

Boasson AS ble etablert i 1980. Fra starten har høy kompetanse og god serviceinnstilling vært vårt fokus. Vi har som mål å ikke avslutte en jobb før rett kvalitet er levert og kunden er fornøyd.

Vi påtar oss komplekse utomhusanlegg for offentlige byggherrer, private utbyggere, store entreprenører og mindre oppdrag for privatpersoner. Vi har kapasitet til å påta oss omfattende utomhusarbeider der vi jobber sammen med vår oppdragsgiver for å nå målsetningen innenfor både økonomi og fremdrift.

Alle de viktigste funksjonene blir ivaretatt i egen organisasjon. Vi er stolt av høy faglig kompetanse hos våre ansatte. Vår ledelse er operativ, faglig sterk og har alltid fokus på det ferdige produktet.

Håndtverket

Vi har preget Bergens uterom i 40 år med god gammel håndverkstradisjon. Uterommene vi skaper varer i lang tid og gleder Bergens befolkning gjennom flere generasjoner. Samspillet mellom gamle tradisjoner og evnen til å tenke nytt, gjør at vi går nye veier og løser komplekse utfordringer.

Kvaliteten

Godt håndtverk, utført av dyktige fagfolk, gjør at vi alltid leverer etter beskrevet kvalitet. Vi setter samarbeidet med kunden høyt, og vårt mål er kundens tilfredshet. Vi har stor stolthet over det vi leverer og kvaliteten på det utførte arbeid. Kvaliteten for oss ligger i detaljene. Vi er også ISO-sertifisert i Kvalitetsledelse ISO:9001

Folkene

Vi har dyktige fagarbeidere som har jobbet i Boasson AS i mange år. Vi er stolte over vår stabile arbeidsstokk, som gjennom fagkunnskap og erfaring leverer de flotteste anlegg. Det er våre ansatte som gjør Boasson AS til din foretrukne leverandør.

Miljø

Vi har en ambisiøs grønn strategi. Gjennom vårt partnerskap i Klimapartner Vestland har vi forpliktet oss til å bli klimanøytral innen 2030. Vi jobber aktivt med flere av FN`s bærekraftsmål. Spesielt har vi jobbet med Bærekraftsmål 11 Bærekraftige byer og samfunn. Vårt hovedfokus er blant annet å ta de ubenyttede takflatene i bruk til grønne takhager og urban dyrking av mat. I tillegg til ulike former for lokal overvannshåndtering.

Bærekraft

Som anleggsgartner er Boasson AS opptatt av det grønne og det bestandige. Vi bygger uterom som skal vare i generasjoner og som skal fungere som rekreasjon for byens innbyggere. Dette er mulig å gjøre bærekraftig. Vi jobber innenfor flere av FN`s bærekraftsmål, med hovedvekt på tre av dem.

12 Ansvarlig forbruk og produksjon

Vår siste storsatsning er MATTAK.

MATTAK skal bidra til å gjøre byen grønnere. Vi ønsker å gi beboere i urbane strøk muligheten til egendyrket, trygg og næringsrik mat, uten at det går på bekostning av naturen. MATTAK gir en bærekraftig matproduksjon som samtidig gir rom for de sosiale møteplassene.

Nøye utvalgte arter som er stedstilpasset bidrar til å stimulere det biologiske mangfoldet. Sammen med egenprodusert jord, økologisk gjødsel og sirkulære materialer gjør dette MATTAK til ett innovativt og bærekraftig tilskudd til grønn byutvikling.

13 Stoppe klimaendringer

Boasson AS har som mål om å være klimanøytral innen 2030.

Vi har i lang tid brukt biodiesel på våre biler og maskiner. Nå har vi tatt ytterligere ett viktig skritt for å redusere den fossile bil- og maskinparken. Våre nyinnkjøp i bilparken er elektrisk, og vi har lenge hatt elektrisk lastebil og hjullaster. I august 2021 fikk vi vår første elektriske gravemaskin på 26 tonn. Denne er født elektrisk, fabrikkprodusert som elektrisk industrimaskin, som er ombygd til anleggsmaskin.

Vi jobber aktivt med våre oppdragsgivere for å velge kortreise produkter og bestandige materialer, slik at fotavtrykket i hele verdikjeden reduseres.

17 Samarbeid for å nå målene

Som aktiv partner i Klimapartner Vestland jobber vi sammen med andre offentlige og private virksomheter for grønn næringsutvikling og klimagassreduksjon. Klimapartnere har som visjon at Norge skal lykkes med omstillingen for å nå 1,5 graders-målet. Alle partnere utfordres til å bli fossilfri og kutte sine direkte utslipp innen 2030.

Verdier

Boasson AS arbeider for faglig integritet og kvalitetssikring i faget. Vi har solid erfaring i anleggsgartnerfaget spesielt, og bygg- og anleggsbransjen generelt. Vår spesialkompetanse er å bruke vår kunnskap om stein og planter til å skape vakre uterom. Uterom som gir funksjonalitet, trivsel og glede. Vi har fokus på kvalitet i alle ledd, og vi legger vår stolthet i at håndverkstradisjoner skal videreføres og utvikles av våre dyktige medarbeidere. Vi bygger med bestandige materialer og tar alltid spesielt hensyn til det lokale miljøet. Uterommene vi skaper kan stå i generasjoner.

Boasson AS har lenge vært pådriver for en mer miljøbevisst bygg – og anleggsbransje og vi jobber aktivt i alle områder av vår kjernevirksomhet for å redusere vårt fotavtrykk. Vi var tidlig ute med sertifisering i Miljøfyrtårn (2011) og tok ytterligere steg da vi i 2019 ble partner i Klimapartner Vestland. Vi er nå også ISO sertifisert i 9001:2015 Kvalitetsledelse og 14001:2015 Miljøledelse.
Boasson AS sitt mål om å være en grønn urban entreprenør gjør at vi kontinuerlig jobber både internt og sammen med våre leverandører og oppdragsgivere, i søken etter nye bærekraftige og innovative løsninger.

Boasson AS har stort fokus på å knytte til oss gode fagarbeidere og nye lærlinger, se https://boasson.no/karriere/. Vi tar inn 3-4 nye lærlinger hvert år og har som målsetting å fast ansette 2/3 av kandidatene som avlegger fagprøven. Vi er aktivt ute blant skoleungdom, og tar både inn kandidater som tre- og fireårslærlinger i tillegg til det ordinære opplæringsløpet. Vi har lærlinger i anleggsgartner, anleggsmaskinfører og det nye faget anleggsrørlegger.

Vi er ISO sertifisert etter 9001:2015 Kvalitetsledelse og 14001:2015 Miljøledelse