Park og grøntanlegg

Vi har stort fokus på miljøvennlig drift og skjøtsel, og har som mål og redusere vårt fotavtrykk og stimulere til økologisk drift.

Boasson AS har en egen grøntavdeling med dyktige fagpersoner som har profesjonalisert seg på både nyetablering av grøntarealer og på skjøtsel og drift av grøntområder, parker og utomhusanlegg. arbeider kontinuerlig med tiltak for å redusere utslipp, legge til rette for økt biologisk mangfold i planleggingen, og drifte etter økologiske prinsipper. Vi driver utstrakt bruk av biologisk ugressbekjempelse med spuma-teknologi. Vi har en moderne og miljøvennlig maskinpark.

Gjennom vår samarbeidspartner tilbyr vi alle tjenester innen trepleie og felling av trær. Vår samarbeidspartner har lang og bred erfaring og ETW-serifisert personell. De har kunnskap, erfaring og utstyr som gjør de i stand til å drive trepleie, skjøtsel og felling på de mest utilgjengelige og trange steder. Boasson AS kan også bistå med tilstandsvurderinger, risikovurderinger og råd i forhold til bevaring av eksisterende vegetasjon på anleggsplasser mm.

 

Kontakt vår avdelingsleder, Elin Haugen eller vår tilbudsleder Jan Sverre Nesbø

Elin Haugen

Avdelingsleder

Tlf: 55 98 39 90
Mob: 976 49 291
E-post: elin@boasson.no

Jan Sverre Nesbø

Tilbudsansvarlig

Mob: 482 31 617
E-Post: jan@boasson.no