Prosjekter

Nygårdsparken

Nygårdsparken

Rehabilitering av Nygårdsparken, nedre del. Arbeidet handlet om rensing og fjerne bunnmasser i Langedammen, dreneringstiltak av gressarealer, bygging av ny ...
Fredens Bolig

Fredens Bolig

Opprustning og rehabilitering av den historiske bydelsparken Fredens Bolig i Sandviken. Området er tidligere kirkegård, men har de seneste årene ...
Aktiv Tollbodkai

Aktiv Tollbodkai

Prosjektet var en byggherrestyrt samspillsentreprise. Vi var med sammen med byggherre og arkitekter i planlegging, prosjektering og i utførelsen ...
Bergen Rådhus

Bergen Rådhus

Prosjektet var en underentreprise for Constructa på nybygging av uteområdet rundt Bergen Rådhus ...
Sandgotna

Sandgotna

Prosjektet er en del av Bymiljøetaten sin programpakke Barnas Byrom. De etablerer ulike utendørstiltak der hovedformålet er å skape nye, ...
Rosetårnet barnehage

Rosetårnet barnehage

Rosetårnet barnehage er en kommunal barnehage på Nygårdshøyden som ligger i en bratt bakke i øverste del av Olav Kyrres ...