Aktiv Tollbodkai

Årstall: 2023

Byggherre: Bergen Kommune, Barnas Byrom

Prosjekterende: Asplan Viak

Prosjektet var en byggherrestyrt samspillsentreprise. Vi var med sammen med byggherre og arkitekter i planlegging, prosjektering og i utførelsen.

En tidligere parkeringsplass er nå omgjort til lek- og aktivitetsområde for ungdommer og øvrige beboere i området. Området er utstyrt med blant annet klatretårn, områder under tak med benker og bordtennisbord, område for dyrking, ballspill og sykkelområder. Området har også fått offentlig toalett.

Det har vært ett prinsipp at prosjektet skulle gjennomføres med høy grad av gjenbruk og ombruk. Naturstein som har ligget på lager siden festplassen ble bygget, er benyttet som omramming av plassen, gamle brukte transportcontainere fungerer som oppholdsrom, trekassene som lekeplassutstyret ankom i er benyttet som veggplater for grafitti og gamle lyktestolper er omgjort til mosjonsapparat, for å nevne noe.