Busstasjonen, Terminal Nord

Årstall: 2011- 2013

Byggherre: Hordaland Fylkeskommune

Landskapsarkitekt: Asplan Viak

Det er bygget nytt terminalbygg med kiosk, sanitær og andre nødvendige fasiliteter. Ny trapp- og heistilgang. Det er laget 3 nye inn og utkjøringer på terminal området. Det er bygget 2 vannbassenger med forblending av Larvikitt i bassengets innside og grå granitt på utsiden. Spesialkanter til alle perronger er detaljprosjektert av oss og vi har lagt mer enn 5000m2 med altaskifer. Det er gjort store grunnarbeider med masseutskifting, nytt vann, avløp og drenssystem, pele-, betong og stålarbeider.

Det er gjort betydelige arbeider for å tilfredsstille krav om universell utforming på terminalen.