Bybanen Sentrum

Årstall: 2008- 2009

Byggherre: Bybanen

Landskapsarkitekt: Norconsult, Arkitektgruppen CUBUS

Boasson AS var hovedentreprenør.

Foruten å legge skifer, granitt, bygge holdeplasser og sette kantstein, har vi også vært ansvarlige for grunnarbeidet med sprenging, masseutskifting og ivaretakelse av vegetasjon.

I tillegg laget vi infrastruktur for kabler fra BKK og Telenor,  og konstruksjoner av betong og stål.