DNB Solheimsviken

Årstall: 2013

Byggherre: Lab Entreprenør

Landskapsarkitekt: Smedvig Landskapsarkitekter

Boasson AS har utført alle utomhusarbeidene på prosjektet DNB Solheimsviken. Arbeidene har satt oss på prøve når det gjelder bruk av materialer, kompleksitet i valg av materialer og logistikk.

I grove trekk består anlegget av dekker av støpejern, densiphalt, skifer, granitt, maisgrus, betong, tredekker mm. Det har blitt lagt flere hundre meter kant- og storgatestein. Det er montert murkanter og trapper av granitt. Vi har bygget takhager med skifer og plantekasser av cortenstål oppå oppbygging av produkter fra ZinCo. Det er plantet en rekke trær, stauder og busker i tillegg til anlegning av plener og sedumtak.