Dragefjellet

Årstall: 2018-2019

Byggherre: BIR NETT AS – Graveklubben

Rådgiver: Asplan Viak AS

 

På Dragefjellet og tilknyttende gater rundt har vi etablert nedkastpunkt med tilhørende ledningsnett for BIR Nett AS sitt bossug. I tillegg har arbeidet omfattet en god del fornying og utskifting av VA- og EL anlegg, samt oppgradering av dekker. Berørte gater ble i hovedsak reetablert til tidligere standard, med i Magnus Barfots gate, Øysteins gate og deler av Sigurdsgate ble fortauene oppgradert med ny granittkantstein og Bergenstandard med betongheller og smågatestein.

Ett av de store arbeidene i denne kontrakten var en større nedsenk-kum i Vestre Torvgate. Kummen hadde en egenvekt på 88 ton, og i en størrelse på L10 x B3 x H4 meter. Grunnforholdene der den skulle etableres var svært dårlig, så det ble besluttet å støpe kummen på plassen og grave den kontrollert ned med å fjerne massene under slik at den gradvis sank nedover til riktig høyde. Ett svært spennende og lærerikt prosjekt for alle involverte. SE gjerne filmsnutten BIR Nett AS har på sin facebookside: «Fra spann til rør på 3 minutter».  https://www.facebook.com/BIRrenovasjon/videos/481477349051796/?type=2&theater 

Arbeider med byfornyingsprosjekter både over og under gateplan er krevende, både som utførende og for naboene rundt. Anleggsaktivitet tett opp mot gamle hus med mye gammel infrastruktur, samt boring og sprenging fra tidlig morgen til seint på kveld har nok medført en del støy- og støvplager og redusert fremkommelighet til hjem og arbeidsplasser. 

Da er det ekstra kjent at beboerne og brukerne av Dragefjellet har fått ett nytt samlingspunkt. Smykket sentralt plassert i prosjektet er Your Street i Dokkeveien. Her har området blitt transformert fra en vei med asfaltdekke til et intimt gatetun med brosteinsdekke. Gatetunet er etablerte med sitteplasser og ett vannarrangement. I prosjektet er det brukt bærekraftige og kortreise materialer, som Jondalstein, Oppdalskifer og kjerneved av furu. Brosteinsdekket av storgatestein er fra Portugal og er spesiallaget for akkurat denne plassen. Rullevennlighet har stått sentral i utformingen og hver stein er derfor saget og flammet på toppen. Når nærbutikken har etablert bord og stoler for uteservering har Your Street blitt en fantastisk mingleplass for beboere i Dokkeveien. Og helt uten overfylte bosspann rundt omkring.