Fredens Bolig

Årstall: 2021 – 2022

Byggherre: Bergen Kommune, Bymiljøetaten

Prosjekterende: Asplan Viak

Opprustning og rehabilitering av den historiske bydelsparken Fredens Bolig i Sandviken. Området er tidligere kirkegård, men har de seneste årene i større grad blitt brukt som leke- og rekreasjonsområde for beboere i området og barneskolen som ligger tett inntil parken. Parken ligger i hellende terreng og har et areal på 7 750 m².

Parken er reetablert med ny ballbinge, lekeapparater, ny parkbelysning og ny OV håndtering. Sentrale deler av parken ble utformet etter universell utforming. På grunn av at parken er historisk, måtte det etableres ekstra tiltak for beskyttelse av trær og natursteinskonstruksjoner. Parken fremstår nå som en moderne park som inviterer til fysisk aktivitet og utfoldelse, samtidig som parkens historiske uttrykk og strukturer har blitt bevart.