Fridalen skole

Årstall: 2021

Byggherre: Bergen Kommune, Etat for bygg og eiendom

Prosjekterende: TAG Arkitekter AS

Prosjektet var en totalentreprise for Bergen kommune, EBE på nytt uteområde ved Fridalen skole. Fridalen skole ligger i Årstad bydel i Bergen og stod ferdig i 1939. Den ble tegnet av byarkitekt Kaspar Hassel, som var kjent som skolearkitekten i Bergen. Utformingen av skolegården tar utgangspunkt i den buete fasaden, som er vanlig i Art deco arkitektur.

Skoleplassen bestod i all hovedsak av asfalt og trengte oppgradering til dagens skoleplass-standard. Som prosjekterende hadde vi med TAG arkitekter på detaljprosjektering. Prosjektet bestod i riving, graving, masseutskiftning og sprenging. Det ble utført dreneringsarbeider på hele plassen og nytt VA-anlegg ble etablert. Terrenget ble bearbeidet og nye lekearealer og grøntområder ble etablert. Eksisterende murer, skjermtak og leskur ble rehabilitert og nye ramper ble etablert. Elektro med ny belysning og varmekabler.