Gulating Lagmannsrett

Årstall: 2011- 2012

Byggherre: Statsbygg

Landskapsarkitekt: Link Arkitektur Landskap

Sidestilt entreprenør på utomhusarbeidene utenfor
nybygget Gulating Lagmannsrett.

Arbeidene bestod av masseutskifting, VA-arbeider, store granittflater, granitttrapp, skifer- og brosteinsdekker.

Anlegging av grøntanlegg.