Hermansverk – Sentrumsplass

Årstall: 2014- 2015

Byggherre: Leikanger Kommune

Landskapsarkitekt: Smedvig Landskapsarkitekter

Hermansverk i Leikanger kommune i Sogn og Fjordane har fått et løft med ferdigstillelsen av byggetrinn III, opprustning av sentrumsplassen med riksvegen. Området bindes nå sammen med tidligere byggetrinn foran «Saften» og det er skapt et flott utomhusanlegg, der riksvegen er rampet opp og går igjennom plassen på et belegg av hvite betong- og lyse granittheller.

Utomhusanlegget er utformet med bruk av solide materialer som granitt, plasstøpte betongdekker, trapper av granitt og murer av betong med innfelt belysning. I riksvegen er det lagt tykke og solide betong- og granittheller på en oppbygging av asfaltert pukk. Langs vegen og på plassen er det montert lysmaster i cortenstål og det er planet kirsebærtrær. Anlegget et tegnet av Smedvik Landskapsarkitekter.