ISB – International School of Bergen

Årstall: 2018-2019

Byggherre: Bergen Kommune, Etat for Utbygging

Landskapsarkitekt: TAG Arkitekter (forprosjekt og rammesøknad Smedsvig Landskapsarkitekter)

ISB grunnskole og barnehage har flyttet inn i nye lokaler på Sandslihaugen. Bygget er tidligere brukt til næringsvirksomhet, så hele uteområdet skulle bygges opp på nytt. Dette prosjektet er ett av de mest spennende uteområdene vi har skapt, både på grunn av områdets muligheter og det at vi har vært inne helt fra prosjekteringen. I samarbeid med TAG arkitekter AS hadde vi det totale ansvaret for komplett prosjektering, levering og opparbeidelse av et uteanlegg med krav til god kvalitet og høy grad av detaljering.

I planleggingen av dette prosjektet synes vi det var viktig å bevare naturområdene, og få naturen som element sammen med ett bredt utvalg av apparater. Resultatet har blitt ett område der gamle trær, bekkeløp og skog med stier og oppholdssteder har fått en sentral plass. ISB har nå fått ett bredt spekter å tilby barn og unge ved skolen. Gjennom utfoldelse i naturen, lunsj i bålhuset og fysisk aktivitet i de ulike apparatene ligger det til rette for å skape gode opplevelser og minner.

Det er svært gledelig at rektor og lærere ved skolen gleder seg til å ta uteområdene i bruk. Rektor Paul McKenzie sier til Bergensavisen at han ønsker å ha mye av undervisningen ute. Da kan vi si at vårt mål med prosjektet har lykkes.