KHIB

Årstall: 2016 – 2017

Byggherre: Statsbygg

Landskapsarkitekt: Snøhetta

UiB FAKULTETET FOR KUNST, MUSIKK OG DESIGN

 I august flyttet studenter og ansatte inn i nytt bygg i Møllendalsveien. Vi har gitt dem ett røft uteområde som har hatt robusthet, vedlikehold og varige løsninger som parametere for endelig utforming. Uteområdet har få og rene materialer uten behov for intens skjøtsel.

Betong, metall og frodig og naturlig vegetasjon danner rammen rundt ett stramt bygg. Statsbygg kjørte prosjektet etter Lean metodikk på høyt nivå, der vi fikk spisset vår kompetanse på flyt i produksjonen, just-in-time leveranser og bakoverplanlegging.