Kronstadparken

Årstall: 2015- 2016

Byggherre: Brødrene Ulveseth

Landskapsarkitekt: TAG Landskap AS

I Kronstadparken har vi utført gateopprustning mellom og rundt nye boligblokker, samt etablert takhager på begge byggene. Gatetunet har fått gangbaner i teglstein og betongheller, en plass av granitt og brostein langs fortauskant. Det er etablert grøntarealer med plen og beplantning. Området er lyssatt med pullertbelysning. Takhagene er bygd opp med jord, drenslag og sedummatter. Plantekasser er beplantet med stauder. Både tak og gatetun har fått etablert lekeområde.