Lekeplassutforming i by

Årstall: 2020 – 2021

Byggherre: Bergen Kommune, Bymiljøetaten

Prosjekterende: Norconsult

Prosjektet innebar opprustning av fire lekeplasser. Solheim, Lien og Løvstakklien i Årstad bydel og Damsgård i Laksevåg bydel. Tiltakene er en del av Bergen kommunes programpakke Barnas Byrom, der satsingsområdet er å skape nye, spennende uterom for barn og unge gjennom rehabilitering og nyanlegg.

Alle anleggene er utført med nytt innhold, der hver plass er planlagt med utgangspunkt i de stedlige kvalitetene og med referanser til kulturhistoriske elementer. Anleggene er derfor gitt hvert sitt unike design:
På Lien er elementer fra tidligere hjørnesteinsbedrifter fortolket inn i anlegget, på Damsgård har prosjektet hentet inspirasjon fra områdets historie i utformingen av lekeplassen med tanke på både formspråk og fargepalett. Løvstakklien troner over Bergensdalen og boligbebyggelsen på Fjøsanger, og utgjør en del av «Høyspenten», så her er det et klatretårn med rutsje, høyt nok til å gi «sug i magen». Solheim har hatt en grusbane som har vært lite brukt, så på denne plassen er det fokusert på elementer som skal stimulere til sambruk mellom barn, voksne og eldre i nabolaget.