Liv på Øyro

Årstall: 2015/17

Byggherre: Os Kommune

Landskapsarkitekt: Smedvig Landskapsarkitekter AS

I dette prosjektet var hoveddelen å legge nytt «bygolv» i sentrumsgatens kjøreareal og fortau. Tilsammen er det lagt ca. 4750 m2. «Bygolvet» er lagt med gatestein og granittplater i ulik farge og størrelse i ett variert mønster.

Torget er utstyrt med fonteneanlegg med 20 dyser montert i granitten. Dysene kan stilles i varierende høyder og har tilhørende fiberlys. Fonteneanlegget er levert komplett med nedgravd vanntank og installasjon av teknisk utstyr inkludert vannrensingsanlegg.