Lyreneset

Årstall: 2018

Byggherre: Bergen Kommune, Bymiljøetaten

Landskapsarkitekt: TAG Arkitekter

Lyreneset er ett av nesene i innseilingen til Bergen, og ligger i Laksevåg Bydel. Neset har en rik historie, og Bergen Kommune ønsker med oppgraderingen at området skal bli tatt mer i bruk.

Vi har i oppgraderingen blant annet utbedret stier og turveier området er ryddet for å bedre siktforhold og det er etablert ulike oppholdsplasser rundt på området. Det er blant annet områder for lek, steder å nyte matpakke og se på innseilingen, det er etablert trapp til sjøen, laget brygge og gapahuk. Området har også fått ny belysning og to HC-parkeringer. 

Det har vært ett spennende prosjekt for våre dyktige fagarbeidere, da oppgraderingene har måtte tilpasses stedet og det har vært lite maskiner til hjelp. Her er det utført godt, gammalt håndarbeid.