Møllendal Allmenning

Årstall: 2017 – 2018

Byggherre: Bergen Kommune, Bymiljøetaten

Landskapsarkitekt: TAG Arkitekter

Rådgiver: COWI

Møllendal allmenning er et nytt offentlig byrom. Det fremstår som et urbant torg og en grønn lunge plassert midt i ett av Bergens byutviklingsområder. Allmenningen ligger som en forlengelse av Kunstallmenningen foran UiB, fakultet for kunst, musikk og design. Materialbruk er valgt ut fra stedets historie og identitet med industri, fabrikk og lager. Her er dekker av granitt og plasstøpt betong, grønne lunger med gressareal og naturlike planter. I sjøfronten er det bygget kaianlegg og flytende anlegg i sjøen. På allmenningen er det reist ett paviljongbygg med fasader av kebony og glass, samt grønt staude-/urtetak. I tilknytning til bygget er det etablert to vannspeil. Allmenningen er utstyr med benker av massive betongelementer, en scene og griller. Det er sammenhengende lysbilde med høye og lave lysmaster og effektbelysning på møbleringselementer som i benker, rundt vannspeilet og i trinnene i sjøfronten.