Nordnes Oppveksttun

Årstall: 2016

Byggherre:  Donar AS, Bergen Kommune

Landskapsarkitekt: Weglo Design, Plan & Landskap

Opprustningen av Nordnes Oppvekstun var et oppdrag for Donar AS. 

I dette prosjektet har vi bygget utomhusanlegget for oppveksttunet. Murer av naturstein, brosteinsrenner, ulike typer dekker, lekeapparater og grøntanlegg.