Odontologibygg UIB

Årstall: 2011 – 2012

Byggherre: Statsbygg

Landskapsarkitekt: Link Arkitektur Landskap

Sidestilt entreprenør 

Utomhusarbeider 

Omfattende grunn- og betongarbeider bestående av grøfter, sprengning, masseutskifting, støttemurer, hulldekker, trapper og ramper.

Montering av massive granittmurer, trapper og kantelementer, setting av kantstein, legging av granittbelegg og bygging av treamfi.

Samt etablering av store grøntområder med plener, plantefelt og trær.