Olav kyrres gate

Årstall: 2019-2021

Byggherre: Statens Vegvesen, Region Vest

Landskapsarkitekt: Norconsult

Rådgiver: Norconsult/Rambøll/SVV

Olav Kyrres gate er Bergens mest trafikkerte holdeplassområde og ble sist bygget om tidlig på 1990-tallet. Gaten er rustet opp med universell utforming og skal i dag fremkomme mer tilgjengelig for passasjerer og øvrig publikum.

Etter opprustingen fremstår gaten som ny, med bredere skiferbelagte fortausarealer, kunstfelt, ny gatebelysning, nye opplyste holdeplasser og resatt brosteinsdekke i kjørearealet.

Gjennom store deler av gaten er det utført grunnforsterkninger med jetpeler ned til fjell og i hele kjørearealet er det støpt drensbetong som underlag under brosteinsdekke.

Trær er tilbakeført og gaten fremstår igjen som den hovedgaten den er i Bergen sentrum.