Opprustning av Leaparken på Minde

Årstall: 2018-2019

Byggherre: Bergen Kommune, Bymiljøetaten

Prosjekt: RAMBØLL

Leaparken på Minde er ett parkområde med historie tilbake til 1800-tallet. Gamle kart viser at de opprinnelige parkstrukturene ligger nesten urørt. Strukturen og vegetasjonen i parken var viktig å beholde under opprustingen, slik at parken beholdt sitt opprinnelige uttrykk og historie. Leaparken er definert som et kulturminne. Særlig eldre trær og busker i parken er viktige for å formidle historien til stedet. Leaparken kan sammenlignes med Gamlehaugen (formgitt av Olav Moen) i stil og verdi.

Arbeidet med opprustingen har i hovedsak vært å rehabilitere parkveier og trapper, etablere ny overvannshåndtering og ny parkbelysning, opprusting av uteområdet ved Grendahuset med nye murer og nytt skiferdekke og en aktivitetsplass i nedre del av parken.