Rosetårnet barnehage

Årstall: 2022

Byggherre: Bergen Kommune, Etat for bygg og eiendom

Prosjekterende: Norconsult

Rosetårnet barnehage er en kommunal barnehage på Nygårdshøyden som ligger i en bratt bakke i øverste del av Olav Kyrres gate. Rosetårnet er en særpreget murbygning fra 1870-tallet. Barnehagen og uteområdet er dokumentert som verneverdig av Byantikvaren.

Prosjektet bestod i en total reetablering av uteområdet. Det skulle tilstrebes universell utforming på en relativt bratt tomt. Samtidig som den eksisterende terasseringen av tomten er verneverdig. Det ble bygget ny rampe for tilkomst rundt bygget, ny trapp, nye lekeapparater, nye rekkverk rundt tomten, soveskur, bod og garasje for trehjulssykler. Området skal beplantes med plantekasser, rose- og bærbusker, frukttrær og stauder. Natursteinsmur mot nabo ble remontert med eksisterende stein.