Sandgotna

Årstall: 2022

Byggherre: Bergen Kommune, Bymiljøetaten Barnas Byrom

Prosjekterende: Norconsult

Prosjektet er en del av Bymiljøetaten sin programpakke Barnas Byrom. De etablerer ulike utendørstiltak der hovedformålet er å skape nye, spennende uterom for barn og unge gjennom rehabilitering og nyanlegg. Områdesatsingen i Loddefjord og Olsvik har initiert tiltaket, og la vekt på at oppgraderingen skulle innby til møter, aktivitet og sambruk på tvers av befolkningsgruppene i Loddefjord.

Halve banen har fått nytt innhold, den andre delen benyttes av trialklubben. Det nye området har fått elementer for både lek, trening og sosiale møteplasser. I prosjektet var det høyt fokus på gjenbruk og materialer og parkutstyr, så mye er flyttet fra andre lokasjoner tilhørende kommunen. Gangveier har fått oppmerking med strofer fra kjente artister fra Loddefjord.