Sandviken Sjøfront

Årstall: 2013/15

Byggherre: Sandviksboder 1

Landskapsarkitekt: Smedvig Landskapsarkitekter

Sandviken har fått et nytt flott byrom med nærhet til sjøen, nå når den gamle Slaktehustomten er opparbeidet som en del av utomhusanlegget til Sandviken Sjøfront. De gamle mur og betongkaiene er kledd med treverk, Muleelven er delvis gjenåpnet og plassen har fått dekke av granittheller. Langs husfasadene er det opparbeidet bed med variert beplanting, og som dekke mellom de nye byggene er det lagt tegl. Ut mot Sandviksveien er det laget store plantefelt, opphøyd av cortenstålskanter.

Utomhusanlegget er tegnet av Smedsvig Landskapsarkitekter, og vi har utført grunnarbeider utenfor byggegropen, lagt nye vann og avløpsrør, dreneringssystem, masse utskiftet og opparbeidet dette flotte nye byrommet med alle de kvaliteter som kan ses på bildene.