Takhager 1912

Årstall: 2018 – 2019

Byggherre: BOB BBL

Landskapsarkitekt: TAG Arkitekter

Vi har i det siste brukt mye tid på å snakke om potensialet som ligger i husets 5. fasade, nemlig taket. Og det er stor glede at flere og flere utbyggere også ser disse mulighetene. Vår siste takhagebygging er for BOB / Betonmast i prosjektet 1912 i Bergen, og dette kan sies å ha blitt byens grønneste bygg. Rundt husene er det ingen naturlig grønne områder, alt det grønne er bygget på tak og dekker.

Boligene i 1912 har fått flere flotte takhager. Sammen med landskapsarkitektene til TAG har vi bidratt til at gode tekniske løsninger ivaretar system for drenering og fordrøyning av overvann og sammen med våre leverandører er det konstruert plantekasser som gir takene store og solide plantefelt. Noen av kassene er ferdig plantet med blant annet frukttrær, mens flere av kassene er klargjort for at beboerne selv skal dyrke sin mat.  

Prosjektet 1912 består av to takhager i 9. etasje og en hage er bygget i tilknytning til Townhouse i 4. etasje. I tillegg er det etablert grønne områder langs offentlig gangtrasé gjennom 1912.