Vinkelbygget

Årstall: 2019

Totalentreprenør: Constructa Entreprenør AS

Byggherre: Bara Eiendom AS

Lark: Arkitektgruppen Cubus AS

Vinkelbygget er ett nytt moderne kontorbygg i Kronstadparken som Constructa Entreprenør AS har vært totalentreprenør på. Bygget er formet med to fløyer som danner en vinkel, derav navnet Vinkelbygget.

Vi har vært UE til Constructa Entreprenør AS på dette prosjektet. Vår kontakt har omhandlet opparbeiding av allmenning og nærliggende fortausareal.

Allmenningen kan ansees som en takhage, ettersom den ligger oppe på garasjekjelleren. Allmenningen består av ett ca. 800m2 granittdekke, flere plantebed av cortenstål og benker i granitt. Granittbenkene er montert på cortenkassene med stemingslys under. Vi har benyttet vår egenutviklete lettjord i plantebedene og det er beplantet med busker og bunndekkebeplantning som er nøye utvalgt til området.

Hovedinngangene er utsmykket med kunstelementer av granittstaver. Øvrig er plassen utstyrt med benker, sykkelparkering og tregruberister