Voss

Årstall: 2017

Byggherre: Statens vegvesen, Vossapakko

Landskapsarkitekt: tegn_3 

Rådgiver: Reinertsen

Oppgradering av Sverresplass og transformasjon fra vei og p-areal til brede og store fortau med møblering og beplanting har vært sentralt i prosjektet. Masseutskifting og utskifting av VA-ledninger, oppbygging av nytt forsterknings- og beærelagg. Nye toppdekkeer av granitt og skifer fra Oddal.

Det har i tillegg vært gjenført en rekke trafikksikkerhetstiltak i hele Uttrågata med opphøyde fotgjengeroverganger, nytt fortau med skiferbelegg ved kirken og ellers mindre TS-tiltak i Voss sentrum.