Beplantning og plen

Opparbeidelse av grønne arealer, planteutvelgelse og forståelse av de naturgitte forutsetningene for god plantevekst er noe vi i Boasson AS har lag erfaring med.

Vegetasjon kan fylle mange roller i et grøntanlegg, en hage eller en park. Forutsetningen for en vellykket planting er allikevel noenlunde lik. God og levende jord, god drening, tilgang på nok vann og næringsstoffer, og ikke minst tilgang på dagslys og sol.

Trendene skifter og vi planter i dag annerledes enn på 80-tallet. Bærekraftige plantinger er viktig for naturmangfoldet og vi legger vekt på å ikke plante invaderende arter, eller arter som forrykker den økologiske balansen. I dag planter vi i større grad naturlike planter, som gjerne har sin opprinnelse her i Skandinavia.

Å sette sammen en god og velfungerende beplanting krever noe forkunnskap. Tips og råd kan du finne her: https://boasson.no/anleggsgartnerens-rad/planlegging-av-ulike-typer-samplantinger-i-private-hager/

De senere årene har vi i større og større grad plantet inn nytteplanter i våre nyplantinger. Bærbusker, frukttrær og bunndekkeplanter av for eksempel spiselige grønnsakplanter som jordbær.

Ønskes det grønne veltrimmete plener, gjør nok ikke dette seg helt selv. Å etablere flate og velfungerende plener kan by på utfordringer her til lands, og særlig i Vestlandsklima. God drenering er viktig. Vi sverger til god sandholdig jord og en frøblanding tilpasset både bruksområder og klima. Vi oppfordrer alle våre kunder til å vurdere installasjon av robotklippere samtidig som ny plen opparbeides. En miljøvennlig skjøtsel som også bidrar til et jevnere og finere gressmatte.