Brostein

Bergen er en brosteinsby. Vi finner brosteinsbelagte gater både i sentrale, store bygater som Strandgaten og Håkonsgaten, og i flere av våre karakteristiske trange smug.

Anleggsgartnere fra Boasson AS har satt brostein i mange av disse gatene. Det krever erfaring og kompetanse på håndverket for at slike gater skal kunne vare lenge.

Det finnes flere typer brostein. Mest vanlig i Norge er storgatestein og smågatestein. I bygater blir det ofte benyttet gammel storgatestein når det er mulig å få tak i. Brostein er svært ombruksvennlig og flere av bygatene i Bergen inneholder mange hundre år gammel stein.

Når vi bruker ny stein, er denne ofte hentet fra brudd i Portugal. Der blir steinen splittet ut av store blokker med høy grad av håndarbeid. Fordelen er at en får ekte brostein som har variasjoner på størrelse uten eksakte rette kanter.

Smågatestein er ofte brukt i mindre trafikkbelastede gater og egner seg godt i private oppkjørsler og gårdstun. Her settes den ofte i buer og det kan lages mønstre.

Storgatestein gir ofte en litt ujevn overflate som ikke er særlig rullevennlig for rullestoler ol. På områder der det ligger krav til rullevennlighet blir brosteinen sagd av i toppen. Dette gir en jevnere overflate.

Les mer om rullevennlig brostein her:
https://boasson.no/anleggsgartnerens-rad/rullevennlig-brostein/