Grunn, vann og avløp

Vi kan påta oss alle arbeider utomhus. Det gjelder alt fra grunnarbeider, VA-arbeider, til ferdige dekker i bestandige materialer som granitt og skifer.

Vi har kompetanse til å lede og utføre komplekse utomhusanlegg med grunn- og betongarbeider, fundamenterinsarbeider og arbeider med vann, avløp og drenssystemer.

Flere av våre ansatte har ADK – godkjenning og vi har i de senere årene gjennomført komplette gateopprustninger med betydelig infrastruktur i grunnen.