Private hager

Boasson AS har bygget private hager i snart 40 år, og er en sentral aktør i privathagemarkedet på Vestlandet. Vår egen hageavdeling består av dyktige anleggsgartnere, som sammen med deg får hagedrømmen realisert. Gjennom befaring på tomten og tett dialog med kunden planlegger vi hagen ut fra området, hustype, uttrykk og bruk.

Vi har vår spesialkompetanse i bruk av stein og planter til å skape vakre og funksjonelle hager og uterom. Vi garanterer for høy kvalitet i både materialer og faglig kompetanse hos våre ansatte.