Mur av naturstein

Murer har først og fremst en funksjon. Vi murer opp for å få bedre utnyttelse av terrenget, og vi lager støttemurer for å holde på fyllmasser.

Ved å benytte naturstein i murene kan både uteplassen i hagen din, og i de offentlige uterommene få tilført gode kvaliteter.

Naturstein er allsidig, og kombinerer elegant nye trender med vakker norsk tradisjon. Vi lager alt fra enkle støttemurer til høye forblendinger og større støttemurer i forbindelse med bolig og veibygging.

Vi benytter mye lokal stein fra Jondal, men vi murer også av skifrig stein fra både Alta og Oppdal. Ved å benytte stein herfra får muren et gråere utrykk.

I de siste årene har det tatt seg opp med steinproduksjon i Lavik og vi benytter også storblokk derfra til flotte granittmurer her på Vestlandet.

Vi har de siste årene også jobbet mye med å renovere gamle natursteinsmurer. Da fokuserer vi på å gjennbruker den opprinnelige mursteinen. Mange av disse murene ble bygget i en tid da det var knapt med råvarer av den kvalitet vi ser i dag. Vi ser også at bakfyllingen ikke er bygd opp slik vi gjør i dag, med drenerende pukkmasser. Flere av disse eldre murene begynner å merke alderens tyngde. Massene og vanntrykket bak murene presser murene utover og mange trengs å reetableres. Ved å renovere disse, erstatte bakfyllmassene med gode drenerende masser kan murene igjen stå i flere generasjoner.

Se mer om dette på vår blogg:
https://boasson.no/anleggsgartnerens-rad/rehabilitering-av-gamle-murer/