Skifter og granitt

Skifer og granitt har lang tradisjon som byggemateriale i Norge. Vi i Boasson AS har spesialisert oss på å bruke naturstein i uterom og offentlige anlegg.

I dag bruker vi materialer fra hele verden og ofte er det granitt fra Asia som dominerer på de store byfornyingsprosjektene, når det kommer til kantstein og hellebelegging. Vi forsøker i så stor grad vi kan å vri innkjøpet over på kortreise produkter fra Europa. I flere og flere av de største byfornyningsprosjektene vi har utført for Bergen kommune de siste årene har vi benyttet kortreist granittstein fra Portugal.

Se https://boasson.no/prosjekter/mollendal-allmenning/  og ikke minst https://boasson.no/prosjekter/flottmann/

Den beste skiferen i verden kommer fra Norge, med skifer fra Alta og Oppdal som de ledende. Dette er materialer som er enormt slitesterkt, har høy strekkfasthet, og som er evigvarende. Disse materialene kan gå inn i en sirkulærøkonomi og gjenbrukes i generasjoner fremover.

Våre ansatte er dyktige håndverkere som har spesialkompetanse på bearbeiding og bruk av naturstein. Vi bruker ofte lokal naturstein i murer i både privathager og større veianlegg, offentlige anlegg og som elementer i utomhusanlegg generelt.

I vår visninghage har vi lagt vekt på å vise ulike former for naturstein. Her har vi brukt både skifer og granitt fra Larvik, Portugal, og India, lokal murerstein fra Jondal og mye, mye mer.