Skøtsel og vedlikehold

Boasson AS har en egen grøntavdeling med dyktige fagpersoner som har profesjonalisert seg på skjøtsel og drift av grøntområder, parker og utomhusanlegg. Vi har stort fokus på miljøvennlig drift og skjøtsel, og har som mål og redusere vårt fotavtrykk og stimulere til økologisk drift.

Vi arbeider kontinuerlig med tiltak for å redusere utslipp, legge til rette for økt biologisk mangfold og drifte etter økologiske prinsipper. Vi driver utstrakt bruk av biologisk ugressbekjempelse med spuma-teknologi. Vi har en moderne og miljøvennlig maskinpark.

Vi kan i tillegg tilby tjenester som kosting og spyling av større arealer og vinterbrøyting på store og små plasser.