Takhager og grønne tak

Å ta taket i bruk i grønn byutvikling har mange fordeler. Vi opplever økt nedbør og store klimaendringer. Dermed blir krav til lokal håndtering av overvann på eget tomt en nødvendighet (LOD). Her kan grønne tak, og da særlig takhager og staude/urtetak, der det er et visst jordvolum, ha en god funksjon.

Takhager, grønne tak og MatTak er noen av våre satsingsområder. Vi har lang erfaring, over 10 år med bygging av grønne tak.

Takflatene må tas i bruk til opphold og rekreasjon. Det er verdifulle kvadratmetere i byer som blir stadig mer fortettet. Grønne oaser og gode oppholdsarealer i tilknytting til både næring, og ikke minst boligbygging, er viktig og noe som er mer og mer etterspurt.

For å oppnå gode resultater og god vekst på tak er det essensielt med en optimal systemoppbygging og god jord. Oppbygging av takhagen og jorden man benytter må effektivt kunne fordrøye og drenere vann, ha lav vekt og sikre gode vekstvilkår. Vi samarbeider med anerkjente leverandører, blant annet ZinCo, med levering av elementer til oppbygging og drenering. I tillegg produserer vi takhagejord i egen regi. Dette er lett jord, spesialutviklet for god vekst, og med optimal evne for å holde på vann og næring.

Gå inn på vår blogg for mer info om oppbygging  Se også på bloggen for ulike typer tak.

Vi har de siste par årene også jobbet med urbant landbruk på tak, MatTak. Det hele begynt med et forskningsprosjekt i 2018 sammen med UiB, Stend videregående skole og Snøhetta arkitekter. Vi utviklet i 2019 et visningstak på vår tomt på Kokstad der vi har bygget et tak basert på bærekraftige materialer. Vi har hatt fokus på sirkulærøkonomi, og de fleste elementene er enten gjenbrukte eller kan gjenbrukes på andre tak. I 2020 ble MatTaket utvidet med både biegård og et drivhus. Drivhuset er en ombygget gammel container vi hadde. Se mer på www.mattak.no

På vår tomt på Kokstad har vi flere ulike visningstak. Her er det mulig å se en etablert takhage, et urte/staudetak, sedumtak med innplantede urter, et forsøk med tilsådd kløver i sedum og et MatTak.