Trepleie

Vi kan tilby alle tjenester innen trepleie gjennom våre dyktige samarbeidspartnere. Våre samarbeidspartnere har lang erfaring og kunnskap, innehar nødvendig ETW sertifisering og utstyr til å påta seg alt innen trepleie, skjøtsel og felling på de mest utilgjengelige og trange steder.

Vi kan også bistå med tilstandsvurderinger, risikovurderinger og råd i forhold til bevaring av eksisterende vegetasjon på anleggsplasser mm.