Kontraktsignering med BIR Nett på Nedre Nygård

Vi mottok Arkitektur og byformingsprisen for Lynghaugparken.
Les mer her: https://www.bergen.kommune.no/hvaskjer/bymiljo/lynghaugparken-er-vinner-av-arkitekturog-byformingsprisen-2022

Boasson AS er klar for å starte opp med nok et bygateprosjekt i Bergen sentrum, fornyelse av infrastruktur- og toppdekker på Nedre Nygård. Slike prosjekter er midt i blinken for vår organisasjon, sier Sigurd Boasson. Boasson AS har lang og solid erfaring fra denne type arbeid i trange bygater. De siste årene har vi ytterligere spisset vår maskinpark med nullutslippsmaskiner, for å være konkurransedyktig til denne type oppdrag. Vår største elektrisk gravemaskin har allerede vært i arbeid i halvannet år her i byen, og en ny kommer i løpet av høsten. Vi har valgt å gå for kabel-elektriske gravemaskiner som kobles rett i strømnettet. På denne måten sparer vi kostander i forhold til kostbar ladeinfrastruktur, samtidig som vi får maskiner som er fullt ut operative hele arbeidsdagen.

Vi ser en klar økning i at offentlige byggherrer stiller høye krav til kompetanse og erfaring hos sine tilbydere. Svært gledelig er det at vi vinner frem i dette markedet. Det gjør oss ekstra konkurransedyktig at vi har alle lendene roller internt på huset, både prosjektleder, anleggsleder og anleggsgartnermester.

For ikke å glemme at vi selv står for utførelsen av de fleste fagene med egne ansatte, både maskinførere, grunnarbeidere, rørleggermester og toppdekkearbeid med granitt- og brosteinsarbeidene. I sommer ble det nye faget Anleggsrørlegger opprettet, og vi har fått en lærling i faget. Hun vil, sammen med anleggsgartnerlærlingene, få god og variert opplærling gjennom dette prosjektet.

Oppdraget er en utførelsesentreprise for utbygging av det rørbaserte avfallssystemet Bossnett, på Nedre Nygård i Bergen sentrum. Det skal også gjøres arbeid knyttet til annen infrastruktur i grunnen for BKK, Bergen Fiber og Bergen kommune. Gatene skal tilbakeføres til Bergensstandard eller Bergensstandard pluss. Nedgravd returpunkt for glass og metall kommer også på plass.